Rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola,

by dziecko  zostało przyjęte zobowiązani są do złożenia

POTWIERDZENIA WOLI

 

zapisu dziecka do przedszkola

  

do 05.04.2018

 

Druk dostępny w przedszkolu.