Zebranie w sprawie organizacji nowego roku szkolnego odbędzie się:

 

06.09.2016 o godz. 16:00 – budynek przy ul. Pisarka

07.09.2016 o godz. 16:00 – budynek przy ul. Tańskiego

 

Po części ogólnej odbędą się krótkie spotkania w poszczególnych grupach.