Głównym celem wynikającym z Rocznego planu pracy

w roku szkolnym 2019/2020 jest:

 

Wychowanie do wartości poprzez budowanie postaw moralnych, oraz  wspieranie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie ich kompetencji matematycznych.

 

Programy zatwierdzone do realizacji w roku 2019/2020

 

Nazwa programu

Nr rejestru/realizacja programu przez grupę

 

W zaczarowanym świecie literek” - program autorski w oparciu o doświadczenia I. Majchrzak

 

PM-9/1/2009

 

wszystkie grupy

 

Wychowanie do wartości”

program autorski

PM-9/32/2018

 

                        wszystkie grupy

 

Program adaptacyjny

Będę przedszkolakiem”

program autorski

 

 

PM-9/2/2009

 

gr. I

 

Program współpracy z rodzicami

Rodzice w przedszkolu”

program autorski

 

 

PM-9/4/2009

 

wszystkie grupy

 

Dziecięca matematyka”

program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych – E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska

 

 

PM-9/6/2009

 

wszystkie grupy

 

Religia

 

 

 

PM-9/9/2011

 gr. IV, VI, VII, VIII

 

 

Jestem bezpieczny”

 program autorski

 

 

PM-9/10/2012

 wszystkie grupy

 

 

Na ósmą do szkoły”

 program autorski

 

 

PM-9/11/2012

 gr. IV, VIII

 

Kto ty jesteś? - Polak mały, czyli o patriotyzmie

w przedszkolu”

program autorski

 

 

PM-9/13/2013

wszystkie grupy

 

Widzę, słyszę, czuję, dotykam - przedszkolak poznaje świat za pomocą zmysłów”

program autorski

 

 

PM-9/15/2013

 

 

Język angielski

 

 

 

PM-9/16/2015

wszystkie grupy

 

 

Grunt to dobre wychowanie”

 program autorski

 

 

PM-9/17/2015

 gr. III, VI, VII

 

Program profilaktyczno-logopedyczny

Opowiem Ci mamo”

 program autorski

 

 

PM-9/19//2015

gr. VIII

 

Program wychowania przedszkolnego

Kocham przedszkole”

M. A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek

 

 

PM-9/23/2017

wszystkie grupy

 

Świat małego odkrywcy-badam, doświadczam, eksperymentuję”

program autorski

 

 

PM-9/24/2017

gr. VII

 

Zwinne rączki” - terapia ręki

program autorski

 

PM-9/25/2017

gr. VII

 

 

Zmysłami poznaje świat”

program autorski z zakresu SI

 

 

PM-9/26/2017 

gr. III

 

Magiczne rączki” - program wprowadzający elementy języka migowego w grupie dzieci słyszących

 

 

 

PM-9/27/2017

gr. I

 

Żyrafa w przedszkolu-Porozumienie Bez Przemocy”

program autorski

 

PM-9/28/2017

gr. V

 

 

 

Mały artysta-bawię się i tworzę”

- program rozwijający twórczą aktywność plastyczną dziecka, jego zdolności i zainteresowania

program autorski

 

 

PM-9/29/2017

gr. IV

 

Zabawy sylabami – program wczesnej nauki czytania na podstawie metody symultaniczno-sekwencyjnej

program autorski

 

 

PM-9/31/2018 

gr. VIII

 

 

 

Kodowania na dywanie”

program autorski

 

 

 

PM-9/32/2018 

gr. VI

 

 

Podróż przez Europę bajkowym szlakiem”  

poznawanie wybranych krajów Europy

na podstawie bajek i baśni

program autorski

 

 

PM-9/33/2018 

gr. I