Głównym celem wynikającym z Rocznego planu pracy

w roku szkolnym 2020/2021 jest:

 

Wychowanie do wartości poprzez budowanie postaw moralnych, oraz  wspieranie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie ich kompetencji matematycznych.

 

Programy zatwierdzone do realizacji w roku 2020/2021

Nazwa programu

 

Nr rejestru/ realizacja programu
przez grupę

 

Program wychowania przedszkolnego

,,Kocham przedszkole ’’- Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

 

 

PM-9/23/2017

 

Wszystkie grupy

 

 ,,W zaczarowanym świecie literek’

- program autorski w oparciu

o doświadczenia I. Majchrzak

 

PM-9/1/2009

 

Wszystkie grupy

 

,,Dziecięca matematyka’’-

program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych – E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska

 

 

PM-9/6/2009

 

Wszystkie grupy

 

„Wychowanie do wartości cz.II” do programu ,,Kto ty jesteś Polak mały- czyli o patriotyzmie

 w przedszkolu’’- program autorski

 

 

PM-9/34/2018

 

Wszystkie grupy

 

Program współpracy z rodzicami

,,Rodzice w przedszkolu’’-

program autorski

 

 

PM-9/4/2009

 

Wszystkie grupy

 

Program adaptacyjny

,,Będę przedszkolakiem’’-

program autorski

 

 

PM-9/2/2009

 

Gr.I,II

 

Religia

 

PM-9/9/2011

 

Gr.V, VII, VIII

 

 

Program profilaktyczno-logopedyczny

,,Opowiem ci mamo’’- program autorski

 

 

 

PM-9/19/2016

 

Gr.VIII

 

 

 

         ,, Świat małego odkrywcy-badam doświadczam,eksperymentuję” -program autorski

 

 

 

PM-9/24/2017

 

Gr.VII

 

,, Zwinne rączki ” -terapia ręki

-program autorski

 

 

PM-9/25/2017

 

Gr.VII

 

 

,,Zmysłami poznaję świat’’-

program autorski z zakresu SI

 

 

 

PM-9/26/2017

 

Gr.III

 

Program autorski ,,Magiczne paluszki’’- program wprowadzający elementy języka migowego w grupie dzieci słyszących

 

 

 

PM-9/27/2017

 

Gr.IV

 

„Zabawy z sylabami „–program wczesnej nauki czytania na podstawie metody

 symultaniczno-sekwencyjnej -program autorski

 

 

PM-9/31/2018

 

Gr.VIII

 

„Kodowanie na dywanie”- program autorski

 

 

PM-9/32/2018

 

Gr.V

 

 

„Zabawy z elementami sensoplastyki

w przedszkolu” - program autorski

 

 

PM-9/36/2019

 

Gr.V

 

 

„Smacznie, zdrowo, kolorowo -czyli przedszkolak w służbie wspierania zdrowego odżywiania” - program autorski

 

 

 

PM-9/37/2019

 

Gr.I