Zajęcia dodatkowe

  • język angielski,

  • tańce – dla dzieci 5,6-letnich,

  • rytmika dla dzieci 3,4,5,6-letnich (od listopada)
  • logopedia – dla dzieci wymagających korekty mowy,

  • religia – dla dzieci 5,6-letnich,

 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  • logopedia,

  • terapia integracji sensorycznej,

  • terapia pedagogiczna,

  • terapia dziecka z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,

  • tyflopedagogika.

Nasza placówka dysponuje gabinetem do terapii integracji sensorycznej. Jest on bardzo bogato wyposażony w specjalistyczny sprzęt używany do wspomagania, modyfikowania, bądź przywracania funkcji w zaburzeniach integracji sensorycznej - co zachęca dzieci do dużej aktywności.