UWAGA!!!

Informacja dotycząca dzieci zgłoszonych do objęcia opieką przedszkolną:

 

Rodzice, którzy zgłosili chęć objęcia dziecka opieką przedszkolną

od najbliższego tygodnia

– na pocztę e-mail otrzymali wiadomość z decyzją dotyczącą

zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka.

 

Rodziców, którzy zgłosili chęć do objęcia opieką dzieci w późniejszym terminie - będziemy informować o takiej możliwości w tygodniu poprzedzającym ewentualne przyjście dziecka.