Kochani Rodzice!

 

Prezydent miasta Mielca Pan Jacek Wiśniewski w dniu  08.05.2020 r. zaproponował zmianę  organizacji pracy placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w nadchodzących miesiącach wakacyjnych tj. lipiec, sierpień 2020 r. uwzględniając informację od dyrektorów i rodziców. Zasady pracy i opieki nad dziećmi w miejskich placówkach będą oczywiście oparte na aktualnych bądź przyszłych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i nauczycieli nie planujemy organizowania dyżurów w przedszkolach i żłobkach, tak jak w latach ubiegłych. Nasze placówki będą czynne całe wakacje.  Dzieci będą mogły uczęszczać do swojego żłobka czy przedszkola po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców dni na jakie potrzebują opieki przedszkolnej.

Informacje o trybie zgłaszania dzieci na miesiące wakacyjne będą zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Wyjątkiem będzie Przedszkole Miejskie nr 20, gdzie w związku z oddaniem nowego budynku praca w wakacje może się odbyć tylko w miesiącu lipcu. W miesiącu sierpniu pracownicy będą zaangażowani w prace porządkowe oraz przeniesienie całego przedszkola do nowego budynku.