UWAGA!

 

Duża liczba dzieci zgłoszonych na wakacje i aktualne wytyczne dotyczące bezpiecznej organizacji pracy przedszkola powodują

konieczność skrócenia dłuższych terminów Państwa zgłoszeń na wakacje.

 

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń - daty objęcia opieką Państwa dzieci

w okresie wakacyjnym przekażemy drogą mailową.