UWAGA!

 

W OKRESIE WAKACJI

ZAPRASZAMY DZIECI DO BUDYNKU PRZY UL. PISARKA

- ZGODNIE Z USTALONYMI TERMINAMI

OBJĘCIA DZIECKA OPIEKĄ PRZEDSZKOLNĄ