WAŻNE!!!

W pierwszy dzień pobytu dziecka należy dostarczyć do przedszkola podpisane

oświadczenie rodziców/opiekunów

(tylko rodzice dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola podczas wakacji)

 OŚWIADCZENIE - COVID

 

Wprowadzone obostrzenia sanitarne:

 

- Wchodząc na teren przedszkola – dezynfekujemy ręce,

- Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jeden opiekun,

- Rodzice poruszają się po terenie przedszkola w maseczkach,

- Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5m

(od pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i rodziców),

- Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek/”przytulanek”

- Dzieciom będzie mierzona temperatura 

Ze względu na ograniczenia liczby osób przebywających na szatni,

prosimy o szybkie i sprawne przebieranie dzieci oraz krótkie pożegnania.

 

Kontakt z nauczycielami odbywać się będzie drogą mailową,

a aktualne informacje znajdować się będą na stronie internetowej przedszkola.

 

W związku z wytycznymi GIS dotyczącymi przebywania dzieci wyłącznie w jednej sali przedszkolnej,

prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy danej grupy.

Jeśli nie jest to możliwe ze względu na obowiązku zawodowe rodziców, dziecko będzie oczekiwać

na przejście do swojego oddziału lub wybranie przez rodzica w grupie dyżurującej.

Godziny pracy grup znajdują się w zakładce "Nasze grupy".