W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy dla powiatu mieleckiego, Dyrektor Przedszkola zwraca się do Rodziców z prośbą o monitorowanie bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola dotyczących organizacji pracy placówki.