Drodzy Rodzice,

W związku z  małą frekwencją dzieci w przedszkolu (choroby dzieci), informujemy iż zaplanowane nagrania z okazji Dnia Rodziny zostają wstrzymane.

 

Przypominamy i jednocześnie apelujemy, iż zgodnie z wytycznymi GIS-u oraz Statutem naszego przedszkola należy przyprowadzać tylko dziecko zdrowe.

Powołując się na Rozdział IV, §22, pkt. 2.6 Statutu: „Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.”

Zgodnie z „Procedurą postępowania z dzieckiem chorym i przewlekle chorym”: Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka do przedszkola.

 

Odwołując się do pkt. 4 w/w Procedury: „Dyrektor lub nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.”