17 maja dzieci będą uczestniczyć w audycji Filharmonii Podkarpackiej

pt. Najpiękniejsze walce świata