UWAGA!

 W dniach 27-29.12 dzieci z budynku przy ul. Tańskiego

zapraszamy na ul. Pisarka. 

Prosimy o zgłaszanie przewidywanej obecności dziecka

w przedszkolu w w/w dniach,

ułatwi nam to zorganizowanie pracy.

Dziękujemy!