Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne

jutrzejsze wyjście starszaków

do SP-9 na zabawę karnawałową

zostaje odwołane.