Uwaga!

 

Prosimy o zgłaszanie obecności bądź nieobecności dziecka

w czasie ferii (29.01-09.02)

w celu organizacji pracy w tych dniach.

Dzieci z filii zapraszamy na ul. Pisarka.