Uwaga!

 Określono już terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów

na rok szkolny 2018/2019.

 

Poniżej załączamy:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca

dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego,

zał. 1

 

- Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

zał. 2

 

Rekrutacja przeprowadzona zostanie

z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji