,,OTWARTE DRZWI”

 Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 W dniach 19-23.02.2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbędzie się akcja informacyjna ,,OTWARTE DRZWI”- realizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Akcja adresowana jest do mieszkańców miasta Mielca, a w szczególności do:

 - osób doświadczających przemocy w rodzinie

 - osób stosujących przemoc w rodzinie

 - świadków przemocy w rodzinie

 Od poniedziałku do piątku zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania w standardowych godzinach pracy instytucji. W ramach akcji konsultacji udzielać będzie specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

 Wszystkim zgłaszającym się będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie, m.in.: procedury ,,Niebieskiej Karty”, karnych konsekwencji stosowania przemocy dla sprawców przemocy domowej, praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz sposobów ich egzekwowania, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

  

Harmonogram dyżurów

 w ramach akcji informacyjnej dla mieszkańców miasta Mielca ,,Otwarte Drzwi”-

 w dniach 19-23.02.2018r.

 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 ul.Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec

  

Dzień tygodnia

Zakres konsultacji

Godziny przyjęć

Numer pokoju

Numer telefonu

 

Poniedziałek

19.02. 2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

16.00-17.00

pok. 33

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

16.00-17.00

pok.32

(017) 581 02 92

 

Wtorek

20.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.15-17.00

pok. 33

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok. 32

(017) 581 02 92

 

Środa

21.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok. 33

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok.32

(017) 581 02 92

 

Czwartek

22.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok. 33

 

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok.32

(017) 581 02 92

 

Piątek

23.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok.33

 

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok.32

(17) 581 02 92