Informacja dla Rodziców

 

 

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XLII/425/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia
25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc
w przedszkolu komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęcia dokonując publicznego losowania.

 

W związku z powyższym w tych przedszkolach, w których zaistnieje taka sytuacja zostanie przeprowadzone losowanie w dniu 29.03.2018. W PM-9 będzie ono mieć miejsce o godz. 10:30

 

Losowanie, o którym mowa powyżej:

·        Przeprowadza komisja rekrutacyjna w siedzibie przedszkola

·        Jest tajne

·        Losowanie przeprowadza się poprzez umieszczenie w pojemniku przygotowanych kart z imieniem i nazwiskiem kandydata, które znajdują się każda w osobnym opakowaniu uniemożliwiającym wcześniejsze odczytanie nazwiska kandydata

 

·        Z przeprowadzonego losowania komisja rekrutacyjna sporządza protokół.