UWAGA!

 

Przypominamy, że już od czwartku (7 marca)

będzie możliwość elektronicznego uzupełniania deklaracji

kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Konieczne jest do tego posiadanie profilu zaufanego.

 

Niezłożenie deklaracji do dnia 15.03.2019 do godz. 12:00

będzie skutkować utratą miejsca w przedszkolu

i koniecznością ponownego udziału w rekrutacji.