Rodziców nowo przyjętych dzieci 5,6-letnich zapraszamy od 2 września do gr. VIII "Mali Odkrywcy" w budynku przy

ul. Tańskiego 3 w Szkole Podstawowej nr 8 (wejście od strony boisk szkolnych).

Przedszkole czynne od godziny 6:00. Prosimy o przyprowadzenie dzieci najpóźniej do godziny 8:00 (na śniadanie).