Zebranie w sprawie organizacji nowego roku szkolnego odbędzie się:

 

05.09.2019 o godz. 16:00 – budynek przy ul. Pisarka

10.09.2019 o godz. 16:00 – budynek przy ul. Tańskiego

 

Po części ogólnej odbędą się spotkania w poszczególnych grupach.