Uwaga!

 

W celu zorganizowania pracy w czasie ferii, prosimy

o informację dotyczącą obecności Państwa dzieci w przedszkolu w dniach:

13.01.-24.01.2020

Na czas ferii dzieci z budynku przy ul. Tańskiego zapraszamy do budynku głównego.

W wymienionych wyżej dniach grupy będą łączone.