UWAGA!!!! WAŻNE!!!!

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że

 w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe

nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej

wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

·       ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.;

·   12 i 13 to dni na zorganizowanie przez rodziców opieki dla dzieci - w tych dniach będą tylko prowadzone działania opiekuńcze - na ul. Pisarka, w budynku macierzystym);

· od poniedziałku 16 marca do 25 marca przedszkole będzie zamknięte;

·       jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·       przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·       rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·       śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola (na stronie internetowej www.pm-9.mielec.pl).