Uwaga!

Na zaproszenie Dyrekcji i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8

starszaki wezmą udział w zajęciach

wg pedagogiki metody Marii Montessori:

- gr. VI i VIII - 10 lutego (poniedziałek)

 - gr. VI – 11 lutego (wtorek)

 

 

Uwaga!

Na zaproszenie Dyrekcji i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8

starszaki wezmą udział w zajęciach

wg pedagogiki metody Marii Montessori:

- gr. VI i VIII - 10 lutego (poniedziałek)

 

- gr. VI – 11 lutego (wtorek)

 

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w bieżącym roku szkolnym (2019/20)

 

Od 21 lutego do 28 lutego 2020 r. do godz. 12.00 rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, a chcą aby ich dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w danej placówce, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  roku szkolnym 2020/21. Niezłożenie deklaracji w ww. terminie, będzie oznaczać rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Składanie deklaracji będzie odbywać się przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

  

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca), a także w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator. Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.                                                                                  

 

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja kontynuacji.

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4.  Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić deklaracje o kontynuacji i podpisać potwierdzenie jej złożenia profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

5. Sprawdzać status deklaracji, ponieważ w przypadku kiedy grupa rekrutacyjna lub inne dane wprowadzone do systemu są niepoprawne, przedszkole może dokonać korekty. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego podpisania profilem zaufanym.

Zarejestrowana i podpisana profilem zaufanym kontynuacja wymaga zatwierdzenia w przedszkolu. Po potwierdzeniu kontynuacji przez przedszkole, zmieni ona status na: „Kontynuacja potwierdzona”. Zarejestrowana, ale nie podpisana profilem zaufanym kontynuacja nie będzie potwierdzona przez przedszkole.

 

W dniu  03.02.2020r. dzieci  będą uczestniczyć w koncercie

Filharmonii Podkarpackiej

pt. „Muzyka z pogranicza Europy”,

a 05.02.2020r. obejrzą przedstawienie

pt. Przygody kapryśnej księżniczki.

 

Życzymy miłego oglądania!

 

Drogie Mamusie!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Mamy na spotkanie

z panią psycholog na temat:

„Mama-kobieta wielozadaniowa.

Jak być mamą i nie zwariować”.

Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia:

- uczenia dzieci samodzielności,

- radzenie sobie z trudnymi emocjami dziecka,

- zadbanie o własne emocje i atmosferę w domu,

- wsparcie rozwoju dziecka,

- budowanie właściwej komunikacji z opiekunami w przedszkolu

- dbanie o swój rozwój osobisty.

 

PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ CHĘTNYCH W GRUPACH

 

Spotkanie odbędzie się 6 lutego o godz. 16:30

w budynku przy ul. Pisarka.

Spotkanie 

 

DYŻURY WAKACYJNE

 

Terminy dyżurów wakacyjnych

w roku szkolnym 2019/2020

 

Przedszkole Miejskie nr 1 – 01.07.-17.07

Przedszkole Miejskie nr 9 – 20.07-31.07.

Przedszkole Miejskie nr 8 – 03.08-14.08.

Przedszkole Miejskie nr 2 – 17.08.-31.08.

 



 

 

W KARNAWALE WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE!!!

 

Wnet w przedszkolu

śmiech i tańce,

bo bajkowy będzie bal.

Przyjdą różni przebierańce

z przystrojonych pięknie sal.

Wszyscy razem potańcują,

paź z królową, z kotem mysz.

W rytm muzyki podskakując,

zabawię się - ja i ty!

 

Bal karnawałowy odbędzie się 29.01. (środa) na ul. Pisarka

i 04.02. (wtorek) na ul. Tańskiego.

 

 

Uwaga!

 

W celu zorganizowania pracy w czasie ferii, prosimy

o informację dotyczącą obecności Państwa dzieci w przedszkolu w dniach:

13.01.-24.01.2020

Na czas ferii dzieci z budynku przy ul. Tańskiego zapraszamy do budynku głównego.

W wymienionych wyżej dniach grupy będą łączone.

 

Uwaga!

 

W dniu 18.12.2019r.(środa) w naszym przedszkolu odbędzie się

uroczysta Wigilia w budynku przy ul.Pisarka,

a 19.12.2019r. (czwartek) w budynku przy ul.Tańskiego.

Prosimy o odświętny strój dla dzieci.

 

Uwaga!

 

Zmiany w organizacji pracy przedszkola w najbliższych dniach:

23.12 (poniedziałek) – dzieci z filii zapraszamy na ul. Pisarka

24.12 (wtorek – WIGILIA) – dyżur pełni PM-8

27.12 (piątek) – dzieci z filii zapraszamy na ul. Pisarka

30.12 (poniedziałek) - dzieci z filii zapraszamy na ul. Pisarka

31.12 (wtorek - Sylwester) – dyżur pełni PM-9

 

Przypominamy, że zapisy na dyżury dotyczą dzieci pracujących Rodziców

W wymienionych wyżej dniach grupy będą łączone.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przemyślane zapisy!

 

W poniedziałek (2 grudnia) będzie wykonywana

 świąteczna sesja fotograficzna

wraz ze zdjęciem grupowym.

Prosimy o elegancki, świąteczny ubiór dla dzieci.