Uwaga Rodzice!

 

Z chwilą nie podpisania porozumienia rządu ze stroną ZNP pracownicy naszego przedszkola mogą przystąpić do strajku od dnia 8.04.2019r. do odwołania.

W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki z Państwa strony, prosimy zgłosić

obecność dziecka w przedszkolu u nauczycieli poszczególnych grup do dnia

05.04.2019r. do godz. 9:00. 

 

 

Ogłoszenie

W dniu 02.04.2019 (wtorek) dzieci z grup: II, IV, V, VI, VII i VIII

pojadą do Domu Kultury na spektakl pt. „Królewna Śnieżka”.

W związku z wczesną godziną spektaklu,

prosimy o przyprowadzenie dzieci na śniadanie do godz. 7:30.

                                                                                                                          Dziękujemy! 

 

 

 

W związku z Dniem Teatru (27.03)

zapraszamy dzieci na spektakl

"WARS i SAWA",

który obejrzą w naszym przedszkolu

przy ul. Pisarka.

 

 

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

informuje o możliwości ubiegania się o pomoc

w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 792 zł.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 787 56 00 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c, gdzie również należy składać wnioski.

 

 Ogłoszenie

 

W związku z Powitaniem Wiosny - 21.03.2019 (czwartek)

urządzamy Wiosenną Paradę.

W tym dniu niech stroje dzieci

(a może nawet przebrania) pokażą,

że wiosna nadchodzi! 

 

Życzymy Państwu i dzieciom twórczych pomysłów!

UWAGA!

 

Przypominamy, że już od czwartku (7 marca)

będzie możliwość elektronicznego uzupełniania deklaracji

kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Konieczne jest do tego posiadanie profilu zaufanego.

 

Niezłożenie deklaracji do dnia 15.03.2019 do godz. 12:00

będzie skutkować utratą miejsca w przedszkolu

i koniecznością ponownego udziału w rekrutacji.

 Ogłoszenie

 

W związku z obchodami Dnia Kobiet - 08.03.2019 (piątek),

prosimy w tym dniu o elegancki ubiór dla dzieci.

Dziękujemy!

 

Informacja

W dniu 06.03.2019 (środa) dzieci obejrzą

teatrzyk pt. „Złote dukaty”.

 

 

UWAGA!

Kontynuowanie wychowania przedszkolnego

przez dziecko

Od 07.03.2019 r. do 15.03.2019 r. do godz. 12.00 rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, a chcą aby ich dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu, muszą złożyć przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową: https://eurzad.um.mielec.pl deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w  roku szkolnym 2019/20.

1.           Wejdź na stronę: https://eurzad.um.mielec.pl

2.           Wybierz: Zaloguj.

3.           W okienku LOGOWANIE wybierz zakładkę Profil zaufany.

4.           Zaloguj się swoim profilem zaufanym, wpisując login i hasło.

5.           Wybierz MOJE KONTO, a następnie EDUKACJA.

6.           Wejdź w: Rejestracja do przedszkola.

7.           Uzupełnij dane.

 

 

Złożenie deklaracji będzie możliwe wyłącznie w wyżej wymienonych dniach.

 

Drodzy Rodzice!

30.01 (środa) w naszym przedszkolu odbędzie się

BAL KARNAWAŁOWY

Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

 

W tym dniu będą wykonywane zdjęcia grupowe i indywidualne,

z możliwością późniejszego zakupu.

 

 

24.01 (czwartek) dzieci z grup sześcioletnich

tj. gr. IV „Bajkowe Skrzaty” i VIII „Mali Odkrywcy”

udadzą się do Szkoły Podstawowej nr 9

na Bal Karnawałowy.