UWAGA!!

 

W Wielki Czwartek(18.04) i Wielki Piątek (19.04) dzieci z filii

zapraszamy do budynku przy ul.Pisarka.

 

 

 

Uwaga rodzice!!!

 

15 kwietnia 2019 r. udostępnione zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych biorących udział w rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/20. Informacje o wynikach kwalifikacji dostaną Państwo na podanego we wniosku maila. Będą one też dostępne na Państwa koncie na platformie Moje Miasto oraz w Przedszkolach Miejskich.

 

W dniach  16–19 kwietnia 2019 r. należy potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.

Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 Potwierdzenie woli będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

 

 

Po wejściu na stronę należy:

 

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub standardowego logowania (należy zalogować się w taki sam sposób, w jaki logowaliście się Państwo przy rekrutacji tj. rejestrując wniosek).

 

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Przejdź do wniosku – Przejdź do podglądu podania – Potwierdzenie woli przyjęcia – Potwierdź wolę zapisu w placówce.

 

 

 Uwaga!

 

 

 

Prosimy Rodziców z wszystkich grup o przekazanie informacji

o planowanej obecności dzieci w dniach 18 i 19.04

(Wielki Czwartek i Wielki Piątek),

w związku z organizacją pracy przedszkola.

 

                                                                                         Dziękujemy!

 

 

SZANOWNI RODZICE!

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 15.04.2019 R.

STRAJK ZOSTAJE ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA.

W SZCZEGÓLNOŚCI SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM TYM RODZICOM,

KTÓRZY ZROZUMIELI NASZĄ SYTUACJĘ

I PRZEZ CZAS TRWANIA STRAJKU

ZAPEWNILI OPIEKĘ SWOIM DZIECIOM.

 

JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

 

 

Uwaga Rodzice!

 

Z chwilą nie podpisania porozumienia rządu ze stroną ZNP pracownicy naszego przedszkola mogą przystąpić do strajku od dnia 8.04.2019r. do odwołania.

W przypadku braku możliwości zapewnienia opieki z Państwa strony, prosimy zgłosić

obecność dziecka w przedszkolu u nauczycieli poszczególnych grup do dnia

05.04.2019r. do godz. 9:00. 

 

 

Ogłoszenie

W dniu 02.04.2019 (wtorek) dzieci z grup: II, IV, V, VI, VII i VIII

pojadą do Domu Kultury na spektakl pt. „Królewna Śnieżka”.

W związku z wczesną godziną spektaklu,

prosimy o przyprowadzenie dzieci na śniadanie do godz. 7:30.

                                                                                                                          Dziękujemy! 

 

 

 

W związku z Dniem Teatru (27.03)

zapraszamy dzieci na spektakl

"WARS i SAWA",

który obejrzą w naszym przedszkolu

przy ul. Pisarka.

 

 

 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

informuje o możliwości ubiegania się o pomoc

w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 792 zł.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 787 56 00 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c, gdzie również należy składać wnioski.

 

 Ogłoszenie

 

W związku z Powitaniem Wiosny - 21.03.2019 (czwartek)

urządzamy Wiosenną Paradę.

W tym dniu niech stroje dzieci

(a może nawet przebrania) pokażą,

że wiosna nadchodzi! 

 

Życzymy Państwu i dzieciom twórczych pomysłów!

UWAGA!

 

Przypominamy, że już od czwartku (7 marca)

będzie możliwość elektronicznego uzupełniania deklaracji

kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Konieczne jest do tego posiadanie profilu zaufanego.

 

Niezłożenie deklaracji do dnia 15.03.2019 do godz. 12:00

będzie skutkować utratą miejsca w przedszkolu

i koniecznością ponownego udziału w rekrutacji.

 Ogłoszenie

 

W związku z obchodami Dnia Kobiet - 08.03.2019 (piątek),

prosimy w tym dniu o elegancki ubiór dla dzieci.

Dziękujemy!