Drodzy Rodzice!

 

Od września 2020 roku:

- zapraszamy nowe dzieci 3 i 4-letnie do gr. I „Słoneczka” i II „Krasnoludki”

- dzieci z obecnej gr. II – zapraszamy do gr. VI (budynek przy ul. Tańskiego 3)

- dzieci z obecnej gr. III – pozostają w gr. III

- dzieci z obecnej gr. IV – zapraszamy do gr. V

- dzieci z obecnej gr. V – zapraszamy do gr. VII (budynek przy ul. Tańskiego 3)

- dzieci z obecnej gr. VIII - pozostają w gr. VIII

- nowe dzieci 5,6-letnie – zapraszamy do gr. VIII (budynek przy ul. Tańskiego 3)  

Listy z podziałem na grupy będą umieszczone na drzwiach wejściowych przedszkola.

 

Naszym absolwentom z grup VI, VII, VIII, IV i V

życzymy powodzenia na nowej drodze szkolnych obowiązków!

 

 

Szczegóły dotyczące funkcjonowania oddziałów wg najnowszych wymagań sanitarnych

oraz informacje dotyczące, co należy przygotować dzieciom rozpoczynającym przedszkolną przygodę

zostaną podane już niebawem na stronie internetowej przedszkola.

 

 

 

 Podobnie jak w latach ubiegłych

od poniedziałku 20 lipca 2020 r. ogrody znajdujące się  przy:

 

- Przedszkolu Miejskim Nr 3, ul. Ossolińskich 1

- Przedszkolu Miejskim Nr 4, ul. Spółdzielcza 2

- Przedszkolu Miejskim Nr 6, ul. Piotra Skargi 15

- Przedszkolu Miejskim Nr 9, ul. Pisarka 23

- Przedszkolu Miejskim Nr 12, ul. Marii Konopnickiej 4

- Przedszkolu Miejskim Nr 13, ul. Łukasiewicza 1B

- Przedszkolu Miejskim Nr 16, ul. Chałubińskiego 1

 

będą otwarte dla mieszkańców po godzinach pracy tych placówek. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym z ogrodów będzie można korzystać dopiero po opuszczeniu placówki przez dzieci do niej uczęszczające. Zamykane będą około godziny 20.00. W soboty, niedziele oraz święta - przy sprzyjającej pogodzie, ogrody otwierane będą około godziny 8.00.

W trakcie pobytu na terenie ogrodów przedszkolnych obowiązywać będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu). Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z zaleceniami GIS na plac zabaw mogą wejść jedynie zdrowe osoby. Opiekunowie powinni zachować 2 m dystansu społecznego lub w sytuacji, gdy na placu zabaw przebywa dużo osób, zrezygnować z rekreacji.

W trakcie zabawy opiekunowie i dzieci nie powinni spożywać posiłków oraz napoi. Po zakończonej zabawie zaleca się każdorazowo umyć lub zdezynfekować ręce, a także zabawki, które dzieci miały ze sobą. 

Sanepid zwraca również uwagę, aby nie angażować w opiekę nad dzieckiem osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw-zlokalizowanych-na-otwartym-powietrzu-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce/

 

 

 

 

UWAGA!

 

Powyborcza dezynfekcja części przedszkoli i żłobków

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Mielca, ich rodziców oraz pracowników żłobków i przedszkoli, w których 12 lipca mieszkańcy Mielca będą oddawać głosy w II turze wyborów Prezydenta RP , nazajutrz  placówki te, podobnie jak to miało miejsce po I turze głosowania, przejdą niezbędną dezynfekcję.

Z tego powodu, w poniedziałek 13 lipca żłobki nr 3 i 7, a także Przedszkola Miejskie Nr 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16 będą nieczynne.

 

Dezynfekcja przeprowadzona zostanie także w lokalach wyborczych znajdujących się w szkołach oraz w budynkach: Urzędu Miejskiego w Mielcu, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Klubu Integracji Społecznej MOPS, Domu Pomocy Społecznej, a także Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych.

 

 

UWAGA!

 

W OKRESIE WAKACJI

ZAPRASZAMY DZIECI DO BUDYNKU PRZY UL. PISARKA

- ZGODNIE Z USTALONYMI TERMINAMI

OBJĘCIA DZIECKA OPIEKĄ PRZEDSZKOLNĄ

 

 

 

UWAGA!

 

Duża liczba dzieci zgłoszonych na wakacje i aktualne wytyczne dotyczące bezpiecznej organizacji pracy przedszkola powodują

konieczność skrócenia dłuższych terminów Państwa zgłoszeń na wakacje.

 

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń - daty objęcia opieką Państwa dzieci

w okresie wakacyjnym przekażemy drogą mailową.