Kochani Rodzice!

 

Prezydent miasta Mielca Pan Jacek Wiśniewski w dniu  08.05.2020 r. zaproponował zmianę  organizacji pracy placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w nadchodzących miesiącach wakacyjnych tj. lipiec, sierpień 2020 r. uwzględniając informację od dyrektorów i rodziców. Zasady pracy i opieki nad dziećmi w miejskich placówkach będą oczywiście oparte na aktualnych bądź przyszłych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i nauczycieli nie planujemy organizowania dyżurów w przedszkolach i żłobkach, tak jak w latach ubiegłych. Nasze placówki będą czynne całe wakacje.  Dzieci będą mogły uczęszczać do swojego żłobka czy przedszkola po uprzednim zgłoszeniu przez rodziców dni na jakie potrzebują opieki przedszkolnej.

Informacje o trybie zgłaszania dzieci na miesiące wakacyjne będą zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Wyjątkiem będzie Przedszkole Miejskie nr 20, gdzie w związku z oddaniem nowego budynku praca w wakacje może się odbyć tylko w miesiącu lipcu. W miesiącu sierpniu pracownicy będą zaangażowani w prace porządkowe oraz przeniesienie całego przedszkola do nowego budynku.

 

 

 

 

 

 UWAGA!!!

Informacja dotycząca dzieci zgłoszonych do objęcia opieką przedszkolną:

 

Rodzice, którzy zgłosili chęć objęcia dziecka opieką przedszkolną

od najbliższego tygodnia

– na pocztę e-mail otrzymali wiadomość z decyzją dotyczącą

zakwalifikowania bądź niezakwalifikowania dziecka.

 

Rodziców, którzy zgłosili chęć do objęcia opieką dzieci w późniejszym terminie - będziemy informować o takiej możliwości w tygodniu poprzedzającym ewentualne przyjście dziecka.

 

 

Drodzy Rodzice,

W związku z otwarciem przedszkoli oraz żłobków miejskich od 11 maja 2020 roku, chcemy Państwa poinformować o kilku ważnych aspektach, które w najbliższym czasie mogą okazać się pomocne.

W ciągu ostatnich dni, wszystkie przedszkola i żłobki, które od najbliższego poniedziałku wznawiają pracę zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt mający zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, jak i pracownikom placówek. Straż Miejska wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mielcu dostarczyła do placówek maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, a także środki do dezynfekcji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, przedszkola oraz żłobki mogą zostać otwarte, jednak ich praca nadal pozostaje ograniczona. W związku z tym, mieleckie przedszkola oraz żłobki miejskie, od 11 maja 2020 do odwołania będą pracować w godzinach 6:00 – 16:00. Liczba dzieci w jednej grupie będzie wynosić maksymalnie 12 dzieci. Po wejściu do budynku przedszkola dziecku będzie mierzona temperatura. Każdy pracownik przed przyjściem do pracy, zobligowany jest także do kontrolowania własnej temperatury ciała. Co ważne, w przedszkolu oraz żłobku, dzieci jak i pracownicy nie muszą zakrywać nosa oraz ust.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola tylko przez jedną osobę. Do dyspozycji rodziców przy wejściu do budynku znajdować się będzie preparat do dezynfekcji dłoni. Po przyprowadzeniu dziecka do budynku,  prosimy by ściągnąć dziecku maseczkę oraz ponownie ją założyć podczas odbioru. W przedszkolu, do szatni dziecko poprowadzi pracownik, a po przebraniu odprowadzi je do sali. Podczas odbioru, po podaniu przez rodzica, opiekuna lub osoby upoważnionej, imienia i nazwiska dziecka, pracownik przyprowadzi je do drzwi wejściowych. W obecnej sytuacji, rodzic nie może wchodzić do dalszej części przedszkola. Inaczej sytuacja będzie wyglądać w żłobku. Tam rodzic po zdezynfekowaniu rąk i przebraniu dziecka w szatni będzie mógł odprowadzić je do odpowiedniej grupy.

Wyjścia na zewnątrz

W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci przedszkolne będą korzystały z  placu zabaw. Urządzenia znajdujące się na jego terenie będą dezynfekowane każdorazowo po pobycie jednej grupy. Z użytkowania wyłączone zostają tylko piaskownice. Z placu zabaw korzystać będą mogły jednocześnie dwie grupy, przy czym do zadań opiekuna należy zadbanie, by dzieci z różnych grup nie kontaktowały się ze sobą. Place zamknięte będą dla rodziców jak i osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, w każdej placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. W chwili zauważenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik powiadomi o tym dyrektora lub osobę go zastępującą, niezwłocznie poinformowani zostaną także rodzice dziecka. Do czasu przyjazdu opiekuna, dziecko będzie pod stałą opieką pracownika placówki. Rodzice proszeni będą o poinformowanie o dalszym stanie zdrowia dziecka.

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa w związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, dostępne będą we wszystkich przedszkolach i żłobkach miejskich wznawiających działalność.

Niezbędne dokumenty do pobrania przez rodziców przed przyprowadzeniem dzieci do żłobków i przedszkoli, zamieszczone zostaną na stronach internetowych naszych placówek.

 

 

 

 

 

Rodzicu, kilka cennych informacji przed otwarciem żłobków i przedszkoli miejskich.

Stopniowe uruchamianie pracy żłobków, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

Możliwość korzystania z opieki w żłobkach i przedszkolach jest obecnie adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Pierwszeństwo powrotu do żłobka bądź przedszkola będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo na pozostanie z dzieckiem w domu lub ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dziecko nie dostanie się do przedszkola bądź żłobka, do 24 maja możecie korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.

Rodzicu, już dziś zacznij przygotowywać siebie i twoje dziecko do warunków z jakimi zetkniecie się w najbliższy poniedziałek i pamiętaj:

• Przyprowadź do instytucji dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.

• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekazuj na bieżąco dyrektorowi / opiekunowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

• Przyprowadzając i odbierając dziecko z placówki, pamiętaj o obowiązkowych środkach zabezpieczających tj. maseczka, rękawiczki.

 • Pracownik żłobka czy przedszkola zmierzy temperaturę dziecku przed wejściem do placówki.

• Nie posyłaj do instytucji dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

• Wyjaśnij dziecku, że nie będzie mogło zabierać do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.

 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Niektóre z wymienionych zaleceń stosujemy oczywiście stosownie do wieku dziecka.

Szczegółowe informacje oraz procedury przygotowywane obecnie przez pracowników żłobków i przedszkoli zostaną Państwu przekazane najpóźniej w dniu 11 maja b.r.  

 

 

Proszę w trybie pilnym, aby rodzice, którzy chcieliby skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole zgłosili taką potrzebę na adres mailowy przedszkola do godz. 12:00.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje te posłużą do planowania dalszych działań

i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

 

 

W pierwszej kolejności (zgodnie z zaleceniami MEN) z przedszkola powinny skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu,

a w następnej kolejności dzieci rodziców obojga pracujących.

 

                                                                                  

                                                                                               Dyrektor