UWAGA!

 

Podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

oraz zamknięcia przedszkoli ważne jest przebywanie dzieci w domach.

Nie popełnijmy błędu, jaki popełniono we Włoszech, gdzie  młodzi ludzie

podczas odwołania zajęć lekcyjnych spotykali się

m.in. w kinach, restauracjach.

O tym, że ten czas powinni uczniowie spędzić w domu,

przekazywał na konferencji prasowej Minister Zdrowia.

 

Poważne potraktujmy powyższą sprawę!

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z zawieszeniem przez władze centralne zajęć w przedszkolach, szkołach, żłobkach zarówno publicznych i jak i niepublicznych uprzejmie informujemy, o możliwości ubiegania się przez rodziców (opiekunów) dzieci poniżej 8 roku życia o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres 14 dni, w celu sprawowania opieki.

Otrzymanie zasiłku nie wymaga zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, a wyłącznie złożenia przez rodziców (opiekunów) dzieci poniżej 8 roku życia  oświadczenia pracodawcy lub bezpośrednio do ZUS - w przypadku rodziców (opiekunów) prowadzących działalność gospodarczą. 

Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

 

UWAGA!!!! WAŻNE!!!!

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że

 w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe

nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej

wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

·       ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.;

·   12 i 13 to dni na zorganizowanie przez rodziców opieki dla dzieci - w tych dniach będą tylko prowadzone działania opiekuńcze - na ul. Pisarka, w budynku macierzystym);

· od poniedziałku 16 marca do 25 marca przedszkole będzie zamknięte;

·       jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

·       przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·       rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·       śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola (na stronie internetowej www.pm-9.mielec.pl).

 

 

UWAGA!!!

Wycieczka dla grup II i III zaplanowana na dzień 18.03.2020r. zostaje odwołana.

Przewidywany nowy termin wycieczki to czerwiec 2020r.

 

W dniu 09.03.2020 o godz.9.00

w budynku przy ul.Pisarka

będziemy obchodzić Dzień Kobiet.

Prosimy o odświętny strój dla dzieci.

Dziękujemy!