INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

informuje o możliwości ubiegania się o pomoc

w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 792 zł.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 787 56 00 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c, gdzie również należy składać wnioski.

 

 Ogłoszenie

 

W związku z Powitaniem Wiosny - 21.03.2019 (czwartek)

urządzamy Wiosenną Paradę.

W tym dniu niech stroje dzieci

(a może nawet przebrania) pokażą,

że wiosna nadchodzi! 

 

Życzymy Państwu i dzieciom twórczych pomysłów!

UWAGA!

 

Przypominamy, że już od czwartku (7 marca)

będzie możliwość elektronicznego uzupełniania deklaracji

kontynuacji wychowania przedszkolnego.

 

Konieczne jest do tego posiadanie profilu zaufanego.

 

Niezłożenie deklaracji do dnia 15.03.2019 do godz. 12:00

będzie skutkować utratą miejsca w przedszkolu

i koniecznością ponownego udziału w rekrutacji.

 Ogłoszenie

 

W związku z obchodami Dnia Kobiet - 08.03.2019 (piątek),

prosimy w tym dniu o elegancki ubiór dla dzieci.

Dziękujemy!

 

Informacja

W dniu 06.03.2019 (środa) dzieci obejrzą

teatrzyk pt. „Złote dukaty”.