W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy dla powiatu mieleckiego, Dyrektor Przedszkola zwraca się do Rodziców z prośbą o monitorowanie bieżących informacji zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola dotyczących organizacji pracy placówki. 

 

 

 

 

 

 

Obostrzenia występujące w czerwonych strefach:

 

https://www.mielec.pl/obostrzenia-w-czerwonej-strefie-obowiazujace-od-10-pazdziernika/

 

Przypominamy obowiązujące w PM-9 procedury:

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 - AKTUALIZACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, iż spotkania dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021 odbędą się:

- w budynku przy ul. Pisarka

Gr. I – 9 września (środa) godz. 16:00

Gr. II - 8 września (wtorek) godz. 16:00

Gr. III – 7 września (poniedziałek) godz. 16:00

Gr. IV - 11 września (piątek) godz. 16:00

Gr. V – 10 września (czwartek) godz. 16:00

 

- w budynku przy ul. Tańskiego

Gr. VI – 8 września (wtorek) godz. 16:00

Gr. VII – 10 września (czwartek) godz. 16:00

Gr. VIII – 7 września (poniedziałek) godz. 16:00

 

Prosimy o przybycie, ze względu na ważność omawianych kwestii

i obecne ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami.

 

 

Z uśmiechem i nadzieją rozpoczynamy

NOWY ROK PRZEDSZKOLNY

2020/2021

Z tej okazji muzyczna niespodzianka - piosenka „Nasz Mielec

w wykonaniu naszej absolwentki przygotowana z okazji

550-lecia lokacji miasta Mielca

 

PIOSENKA 

 

śpiew: Laura Skóra

tekst i muzyka: Tadeusz Wywrocki

aranżacja: Przemysław Sołtys

 

 

WAŻNE!!!

W pierwszy dzień pobytu dziecka należy dostarczyć do przedszkola podpisane

oświadczenie rodziców/opiekunów

(tylko rodzice dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola podczas wakacji)

 OŚWIADCZENIE - COVID

 

Wprowadzone obostrzenia sanitarne:

 

- Wchodząc na teren przedszkola – dezynfekujemy ręce,

- Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jeden opiekun,

- Rodzice poruszają się po terenie przedszkola w maseczkach,

- Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego min. 1,5m

(od pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i rodziców),

- Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek/”przytulanek”

- Dzieciom będzie mierzona temperatura 

Ze względu na ograniczenia liczby osób przebywających na szatni,

prosimy o szybkie i sprawne przebieranie dzieci oraz krótkie pożegnania.

 

Kontakt z nauczycielami odbywać się będzie drogą mailową,

a aktualne informacje znajdować się będą na stronie internetowej przedszkola.

 

W związku z wytycznymi GIS dotyczącymi przebywania dzieci wyłącznie w jednej sali przedszkolnej,

prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy danej grupy.

Jeśli nie jest to możliwe ze względu na obowiązku zawodowe rodziców, dziecko będzie oczekiwać

na przejście do swojego oddziału lub wybranie przez rodzica w grupie dyżurującej.

Godziny pracy grup znajdują się w zakładce "Nasze grupy".