Konkurs plastyczno – techniczny „Jesienne drzewo”

Cele konkursu:

· rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,

· wdrażanie do proekologicznych zachowań,

· dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska

· rozwijanie sprawności manualnej.

 

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 9, im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 9, im. „Baśniowej Krainy”      w Mielcu, w wieku 3-6 lat.

3. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca jesienne drzewo.

4. Technika wykonania prac dowolna.

5. Format pracy: praca płaska lub przestrzenna o wielkości A4 lub A3.

6. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 3 – 4- latki, 5 – 6- latki. Dopuszczalna jest pomoc rodziców.

7. Nagrodą w konkursie jest sadzonka drzewka owocowego dla wyróżnionych prac w każdej kategorii wiekowej. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

8. Oceny prac dokona Jury, biorąc pod uwagę przede wszystkim wkład dziecka w wykonanie pracy, jego pomysłowość oraz walory estetyczne pracy.

9. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek dziecka oraz nazwę grupy przedszkolnej.

10. Prace należy składać do wychowawców grup do 08.10.2021r.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.10.2021r. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Przedszkola .

12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ekspozycji prac konkursowych oraz publikacji zdjęć prac   w celu promocji konkursu i placówki.

13. Udział w konkursie równoznaczny jest ze zgodą na udostępnianie danych osobowych uczestnika konkursu (podanych w metryczce)