Kontakt
 

Rzecznik Praw Dziecka

 

ul. Przemysłowa 30/32

 

00-450 Warszawa

 

 

telefon: (22) 583 66 00 

 

fax: (22) 583 66 96

 

 

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.

 

 

Adres poczty elektronicznejTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 


ZJAWISKO PRZEMOCY W RODZINIE

1. Definicja Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez przemoc w rodzinie, należy rozumieć „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art.115 § 11 Kodeksu karnego), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

 

2. Cechy przemocy

1) Intencjonalność – zamierzone działanie

2) Nierównowaga sił

3) Naruszanie prawa i dóbr osobistych

4) Powoduje cierpienie i ból

 

3. Rodzaje przemocy

1) Gorąca – charakteryzuje się agresją słowną i fizyczną, związana jest z odreagowaniem emocji na najbliższych.

2) Chłodna – pozbawiona gwałtownych wybuchów emocji.

 

4. Formy przemocy

1) Przemoc fizyczna – naruszenie nietykalności fizycznej. Jest to celowe zachowanie, atak na drugiego człowieka, powodujący uszkodzenie ciała lub niosące takie ryzyko np. popychanie, obezwładnienie, przetrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, uderzenie ręką, pięścią, wykręcanie rąk, oparzenie itp.

2) Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej. Przemoc ta zawiera przymus i groźby, wyzywanie, krytykowanie, szantażowanie, oczernianie, ujawnianie tajemnic, wyśmiewanie poglądów politycznych lub religijnych, izolacja, poniżanie, demoralizacja, itp.

3) Przemoc seksualna – naruszenie intymności. 

4) Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności. Przemoc ta wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne do przeżycia potrzeby.

5) Zaniedbanie – naruszenie obowiązku opieki ze strony bliskich osób. Brak troski o zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych, potrzeb psychoemocjonalnych, społecznych, brak dostarczania dziecku bodźców niezbędnych o rozwoju,

6) Połączenie form przemocy - formy przemocy często występują łącznie, obawiając się w różnych postaciach i konfiguracjach.

 

INSTYTUCJONALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC

 W związku ze znaczną szkodliwością zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Mielca funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład tego systemu wchodzą różne instytucje, organy i organizacje, których jednym z zadań jest niesienie pomocy rodzinom, w których pojawiła się przemoc, bądź zagrożonych wystąpieniem przemocy.

 

·       Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec,
(siedziba: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu), ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, tel. 17 788 86 06, 17 788 85 75;

·       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu,
ul. Łukasiewicza 1C, 39-300 Mielec, tel. 17 583 55 56, 17  581 02 95, 17 581 02 93 e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; http://www.mops.mielec.pl;

·       Komenda Powiatowa Policji w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 8, 39-300 Mielec, tel. 997, 17 584 53 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; http://www.podkarpacka.policja.gov.pl;

·       Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Miejski w Mielcu,
ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, tel. 17 788 85 75, 17 788 86 06, www.mielec.pl;

·       Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu,
(siedziba: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, tel.17 788 85 75;

·       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu,
ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, tel. 17 78 004 70, e-mail: pcpr@powiat-mielecki.pl; www.pcprmielec.pl (prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej w Mielcu, ul. Żeromskiego 34,  tel. 17 78 00 505;

·       Prokuratura Rejonowa w Mielcu,
ul. M.C. Skłodowskiej 2, 39-300 Mielec, tel. 17 586 42 11;

·       Sąd Rejonowy w Mielcu,
ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, Tel. 17 582 04 00, e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.mielec.sr.gov.pl

·       Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu,
ul. Mickiewicza 51, 39-300 Mielec, tel. 17 5836621, e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (prowadzi 3 placówki wsparcia dziennego w Mielcu);

·       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, tel.606 503 243;e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.poradniamielec.pl;

·       Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu,
ul. Wolności 44, 39-300 Mielec, tel. 17 788 70 40, 503 125 509, e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; http://www.uzaleznienia.mielec.pl

·       Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”,
ul. Chopina 8, 39-300 Mielec, Tel. 17 583 40 00;

·       Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Telefon Zaufania w Mielcu,
ul. Chopina 8, 39-300 Mielec, 17 583 40 00

·       ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania,
Oddział Terenowy Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Ks. Arczewskiego 5, 39-300 Mielec, 17 773 08 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

Ponadto informację i pomoc można również uzyskać w placówkach oświatowych na terenie miasta: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, jak również w zakładach opieki zdrowotnej.