Ramowy rozkład dnia -  maluszki

 

6.00 – 8.00      Czas na powitanie

- budowanie kontaktu, więzi, atmosfery zaufania i przyjaźni między dziećmi, między dziećmi a osobami dorosłymi

- swobodne rozmowy i aktywne organizowanie przez dzieci zabaw, z zachowaniem ustalonych reguł kontaktowych

- aktywna działalność dzieci we wszystkich obszarach zainteresowań, zgodnie z ich samodzielnym wyborem

- zabawy i ćwiczenia ruchowe i integracyjne proponowane przez nauczyciela, wprowadzające dobry klimat dnia (w tym zabawy dramowe i przeciw agresji)

 

8.00 – 8.30      Czas na śniadanie

- czynności samoobsługowe

- aktywne uczestnictwo dzieci w przygotowaniu do śniadania (nakrywanie, rozkładanie sztućców)

- spożywanie posiłków w tle cichej muzyki klasycznej

- pomoc dzieci w sprzątaniu ze stołu

 

8.30 – 8.50      Czas na poranne spotkanie (w kręgu)

- rozmowy o ważnych dla dziecka sprawach, emocjach, wydarzeniach, dzielenie się    pomysłami, itp.

- zabawy integracyjne, dramowe, tworzące atmosferę przyjaźni i radości

- śpiew piosenek i zabawy przy piosenkach

 

8.50 – 9.00      Czas na zabawy „W czarodziejskim świecie literek”

- zabawy wspomagające dzieci w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania

 

9.00 – 9.20      Czas zabaw i realizacja propozycji zaplanowanych przez nauczyciela

- zabawy i różnorodne działania we wszystkich zakresach wspomagania rozwoju dziecka w oparciu o podstawę programową

 

9.20 – 9.30      Czas wyciszenia i relaksu

- kilkuminutowa relaksacja i odprężenie przy muzyce lub muzyce z wizualizacją

 

9.30 – 9.50      Czas na kontynuowanie zabaw i zajęć dydaktycznych oraz różnorodnej działalności dziecka cz. II

 

9.50 – 11.00    Czas zabaw ruchowych i zabaw na świeżym powietrzu

- czynności higieniczne, samoobsługowe

- zabawy ruchowe w ogrodzie

- wycieczka

- ćwiczenia gimnastyczne

- zabawy doświadczalne i eksperymenty

- różnorodne zabawy w sali

 

11.00 - 11.30 Obiad

- czynności higieniczne i samoobsługowe

- pomoc w nakrywaniu obiadu

- spożywanie posiłku, jw.

- sprzątanie z aktywnym udziałem dzieci

 

11.30 – 14.00  Czas na odpoczynek

- zorganizowany odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

 

14.00 – 14.20  Czas na podwieczorek

- zaangażowanie dzieci jak przy obiedzie i śniadaniu

 

14.20 – 15.00  Czas na spotkanie z bajką i baśnią

- baśniowe zabawy dramowe

- muzyczna, plastyczna i ruchowa zabawowa interpretacja baśni

- twórcza aktywność dzieci

 

15.00 – 16.00  Czas na zabawy domykające i zamykające dzień

- swobodna aktywność dzieci we wszystkich obszarach rozwojowych

- dzielenie się doświadczeniami i indywidualne kontakty z dziećmi

- indywidualne wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności i niwelowanie trudności rozwojowych

- indywidualne kontakty z rodzicami

 

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia - średniaki

 

6.00 – 8.00 Czas na powitanie

- budowanie kontaktu, więzi, atmosfery zaufania i przyjaźni między dziećmi, między dziećmi a osobami dorosłymi

- swobodne rozmowy i aktywne organizowanie przez dzieci zabaw, z zachowaniem ustalonych reguł kontaktowych

- aktywna działalność dzieci we wszystkich obszarach zainteresowań, zgodnie z ich samodzielnym wyborem

- zabawy i ćwiczenia ruchowe i integracyjne proponowane przez nauczyciela, wprowadzające dobry klimat dnia (w tym zabawy dramowe i przeciw agresji)

 

8.00 – 8.30 Czas na śniadanie

- czynności samoobsługowe

- aktywne uczestnictwo dzieci w przygotowaniu do śniadania (nakrywanie, rozkładanie sztućców)

- spożywanie posiłków w tle cichej muzyki klasycznej

- pomoc dzieci w sprzątaniu ze stołu

 

8.30 – 8.50 Czas na poranne spotkanie (w kręgu)

- rozmowy o ważnych dla dziecka sprawach, emocjach, wydarzeniach, dzielenie się pomysłami, itp.

- zabawy integracyjne, dramowe, tworzące atmosferę przyjaźni i radości

- śpiew piosenek i zabawy przy piosenkach

 

8.50 – 9.00 Czas na zabawy „W czarodziejskim świecie literek”

- zabawy wspomagające dzieci w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania

 

9.00 – 9.20 Czas zabaw i realizacja propozycji zaplanowanych przez nauczyciela

- zabawy i różnorodne działania programowe we wszystkich zakresach wspomagania rozwoju dziecka

 

9.20 – 9.30 Czas wyciszenia i relaksu

- kilkuminutowa relaksacja i odprężenie przy muzyce lub muzyce z wizualizacją

 

9.30 – 9.50 Czas na kontynuowanie zabaw i zajęć dydaktycznych oraz różnorodnej działalności dziecka cz. II

 

9.50 – 11.00 Czas zabaw ruchowych i zabaw na świeżym powietrzu

- czynności higieniczne, samoobsługowe

- zabawy ruchowe w ogrodzie

- spacer

- wycieczka

- ćwiczenia gimnastyczne

- zabawy doświadczalne i eksperymenty

- różnorodne zabawy w sali

 

11.00 - 11.30 Obiad

- czynności higieniczne i samoobsługowe

- pomoc w nakrywaniu obiadu

- spożywanie posiłku, 

- sprzątanie z aktywnym udziałem dzieci

 

11.30 – 12.00 Czas na odpoczynek

- zorganizowany odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

 

12.00 – 14.00 Czas fantazji i niezwykłości

- zadania i działania podejmowane z inicjatywy dzieci

- zabawy wynikające z propozycji dzieci i nauczyciela (organizowane przez nauczyciela)

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

- zabawy muzyczne i matematyczne

- zabawy wspierające rozwój wszystkich sfer percepcji

- zabawy doświadczalne i eksperymenty

- spotkanie z gośćmi Baśniowej Krainy

 

14.00 – 14.20 Czas na podwieczorek

- zaangażowanie dzieci jak przy obiedzie i śniadaniu

 

14.20 – 15.00 Czas na spotkanie z bajką i baśnią

- baśniowe zabawy dramowe

- muzyczna, plastyczna i ruchowa zabawowa interpretacja baśni

- twórcza aktywność dzieci

 

15.00 – 16.00 Czas na zabawy domykające i zamykające dzień

- dzielenie się doświadczeniami i indywidualne kontakty z dziećmi

- indywidualne wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności i niwelowanie trudności rozwojowych

- indywidualne kontakty z rodzicami

 

 
 
 
Ramowy rozkład dnia - starszaki
 
6.00 – 8.00 Czas na powitanie
- budowanie kontaktu, więzi, atmosfery zaufania i przyjaźni między dziećmi, między dziećmi a osobami dorosłymi
- swobodne rozmowy i aktywne organizowanie przez dzieci zabaw, z zachowaniem ustalonych reguł kontaktowych
- aktywna działalność dzieci we wszystkich obszarach zainteresowań, zgodnie z ich samodzielnym wyborem
- zabawy i ćwiczenia ruchowe i integracyjne proponowane przez nauczyciela, wprowadzające dobry klimat dnia (w tym zabawy dramowe i przeciw agresji)
 
8.00 – 8.30 Czas na śniadanie
- czynności samoobsługowe
- aktywne uczestnictwo dzieci w przygotowaniu do śniadania (nakrywanie, rozkładanie sztućców)
- spożywanie posiłków w tle cichej muzyki klasycznej
- pomoc dzieci w sprzątaniu ze stołu
 
8.30 – 8.50 Czas na poranne spotkanie (w kręgu)
- rozmowy o ważnych dla dziecka sprawach, emocjach, wydarzeniach, dzielenie się pomysłami, itp.
-  zabawy integracyjne, dramowe, tworzące atmosferę przyjaźni i radości
- śpiew piosenek i zabawy przy piosenkach
 
8.50 – 9.00 Czas na zabawy „W czarodziejskim świecie literek”
- zabawy wspomagające dzieci w przygotowaniu dzieci do nauki czytania i pisania
 
9.00 – 9.20 Czas zabaw i realizacja propozycji zaplanowanych przez nauczyciela
- zabawy i różnorodne działania programowe we wszystkich zakresach wspomagania rozwoju dziecka
 
9.20 – 9.30 Czas wyciszenia i relaksu
- kilkuminutowa relaksacja i odprężenie przy muzyce lub muzyce z wizualizacją
 
9.30 – 9.50 Czas na kontynuowanie zabaw i zajęć dydaktycznych oraz różnorodnej działalności dziecka cz. II
 
9.50 – 11.00 Czas zabaw ruchowych i zabaw na świeżym powietrzu
- czynności higieniczne, samoobsługowe
- zabawy ruchowe w ogrodzie
- spacer
- wycieczka
- ćwiczenia gimnastyczne
- zabawy doświadczalne i eksperymenty
- różnorodne zabawy w sali
 
11.00 - 11.30 Obiad
- czynności higieniczne i samoobsługowe
- pomoc w nakrywaniu obiadu
- spożywanie posiłku, jw.
- sprzątanie z aktywnym udziałem dzieci
 
11.30 – 11.45 Czas na odpoczynek
- zorganizowany odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
 
11.45 – 14.00 Czas fantazji i niezwykłości
- zadania i działania podejmowane z inicjatywy dzieci
- zabawy wynikające z propozycji dzieci i nauczyciela (organizowane przez nauczyciela)
- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- zabawy muzyczne i matematyczne
- zabawy wspierające rozwój wszystkich sfer percepcji
- zabawy doświadczalne i eksperymenty
- spotkanie z gośćmi Baśniowej Krainy
 
14.00 – 14.20 Czas na podwieczorek
- zaangażowanie dzieci jak przy obiedzie i śniadaniu
 
14.20 – 15.00 Czas na spotkanie z bajką i baśnią
- baśniowe zabawy dramowe
- muzyczna, plastyczna i ruchowa zabawowa interpretacja baśni
- twórcza aktywność dzieci
 
15.00 – 16.00 Czas na zabawy domykające i zamykające dzień
- dzielenie się doświadczeniami i indywidualne kontakty z dziećmi
- indywidualne wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności i niwelowanie trudności rozwojowych
- indywidualne kontakty z rodzicami