Zajęcia dodatkowe

 • język angielski,

 • taniec towarzyski – dla dzieci 5,6-letnich,

 • taniec- wszystkie grupy wiekowe
 • logopedia – dla dzieci wymagających korekty mowy,

 • religia – dla dzieci 5,6-letnich,

 

Zajęcia dodatkowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • logopedia

 • psycholog (konsultacje pod nr tel. 608 755 736 - Joanna Herba-Kosiba)
 • terapia integracji sensorycznej,

 • terapia pedagogiczna,

 • terapia dziecka z autyzmem w tym z zespołem Aspergera,

 • tyflopedagogika.

Nasza placówka dysponuje gabinetem do terapii integracji sensorycznej. Jest on bardzo bogato wyposażony w specjalistyczny sprzęt używany do wspomagania, modyfikowania, bądź przywracania funkcji w zaburzeniach integracji sensorycznej - co zachęca dzieci do dużej aktywności.