Dyżur wakacyjny

  • lipiec – PM-2 (ul. Lwowska)

  • sierpień PM-9 (ul. Pisarka)