29 września dzieci będą uczestniczyć w audycji Filharmonii Podkarpackiej

pt. "Ahoj przygodo! Od Irlandii aż po Dziki Zachód"