Drodzy Rodzice,

 

W przedszkolu, dla zgłoszonych przez Państwa dzieci,

zostanie przeprowadzone

przesiewowe badanie zaburzeń statyki postawy ciała.

 

Diagnostyka polega na wykonaniu komputerowego zdjęcia stóp

i sylwetki dziecka oraz analizie wszelkich asymetrii w płaszczyźnie czołowej

oraz określeniu pozanormatywnych wartości strzałkowych krzywizn

fizjologicznych kręgosłupa. Szczegóły organizacji badania w linku poniżej.

  

Propozycja badań

 

 

Zgodę na badanie prosimy przekazywać nauczycielom na grupach,

a płatności dokonać w dniu przeprowadzanego badania.

Zgoda na badanie 

  

Termin zostanie ustalony z uwzględnieniem liczby chętnych osób.

Prosimy zatem o podjęcie decyzji do 17.11.2022 (czwartek).