Od 24.07.2023 (poniedziałek) dzieci z grup VI  i VIII zapraszamy do budynku głównego przy ul. Pisarka.