Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu

oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

przesyłamy link oraz informacje na temat webinarium skierowanego do rodziców

i opiekunów dzieci rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

 

https://www.gov.pl/web/wsse-rzeszow/webinar-dla-rodzicow-dzieci-rozpoczynajacych-nauke-szkolna