Nr konta Rady Rodziców

26 1020 4913 0000 9202 0153 9766

 

W tytule wpłaty należy wpisać:

 imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza.

 

Opłaty ustalone przez Radę Rodziców na rok 2022/2023:

250 zł – płatne w dwóch ratach

I rata – płatna do końca października – 150 zł,

II rata – płatna do końca listopada – 100 zł.

 

W przypadku posiadania Mieleckiej Karty 3+ ustalono zniżkę o 50 zł, czyli:

200 zł – płatne w dwóch ratach

I rata – płatna do końca października – 100 zł,

II rata – płatna do końca listopada – 100 zł.

 

W przypadku rodzeństwa w przedszkolu, składka zostaje obniżona o 50 zł

przy drugim i kolejnym dziecku, tj.

250 zł – pierwsze dziecko, 200 zł – drugie dziecko

 

W przypadku rodzeństwa oraz Karty 3+

 

200 zł - pierwsze dziecko, 150 zł – drugie i każde kolejne dziecko.