Rodzice mają możliwość uczestniczenia w przedszkolnym życiu swoich dzieci
 
oraz podejmowania działań na rzecz naszych wychowanków i placówki. W przedszkolu
 
podejmujemy działania pomagające zmniejszyć stres przyszłych wychowanków
 
i rodziców, takie jak prowadzenie dni adaptacyjnych. Rodzice na bieżąco mogą wymieniać
 
spostrzeżenia na temat rozwoju własnego dziecka. Angażując się w działania przedszkola
 
rodzice m.in. przygotowują dla dzieci przedstawienia, wcielając się w role bajkowych
 
bohaterów. Ponadto mają możliwość uczestniczyć w zajęciach i zabawach integracyjnych,
 
a także w imprezach przedszkolnych (Dzień Rodziny, festyny).