Przedstawiamy raport o stanie dostępności placówki na dzień 01.01.2021

 

RAPORT  

 

 

 

 
Wzory wniosków do pobrania:

 

Wniosek o zapewnienie dostępności 

Zgłoszenie uwag do dostępności

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego   

 

 Roczny plan działań na rzecz poprawy dostępności 

WERSJA PDF  

 

WERSJA WORD