Misja

 

Każde dziecko jest dla nas ważne, w pełni je akceptujemy,

 

zrobimy wszystko, by mogło poznać siebie i otaczający je świat

 

oraz harmonijnie i wszechstronnie rozwijać się,

 

zaspokajając swoje potrzeby w aktywnym działaniu.

 

 

 

 

Wizja

 

Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.

 

Wspieramy twórczą aktywność dzieci w indywidualnej drodze ich rozwoju.

 

Stwarzamy warunki i organizujemy sytuacje pozwalające na samorealizację dziecka

 

w poszukiwaniu prawdy o pięknie (wspierające inicjatywę dziecka, prowadzące do

 

nabycia przez dziecko umiejętności współdziałania na rzecz innych

 

oraz odpowiedzialności za własne czyny, zachowanie i postępowanie).

 

W naszym przedszkolu dzieci czują akceptację, życzliwość i serdeczność,

 

a nauczycielki poszukują nowatorskich rozwiązań i metod,

 

aby dzieci opuszczające placówkę były dobrze przygotowane do szkoły.