O przedszkolu
 
Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu mieści się
przy ul. Pisarka 23. W głównym budynku funkcjonuje 5 oddziałów (w tym jeden z przeznaczeniem na oddział integracyjny). Ponadto przedszkole posiada 3 oddziały dla dzieci 5,6-letnich w budynku Szkoły Podstawowej nr 8, przy ul. Tańskiego 3.
 
 
Jak pracujemy?
 
Koncepcja „Baśniowej Krainy” oparta jest na bajce i baśni.
Każde dziecko jest dla nas ważne – to nasze przewodnie motto. 
Przedszkole realizuje cele i zadania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, 
wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Naszym naczelnym celem jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna jest otwarta na potrzeby każdego wychowanka. W swojej codziennej pracy nauczyciele dokładają starań, by każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla dzieci miłą, ciekawą i twórczą przygodą. W codziennym życiu przedszkola towarzyszy nam personel administracyjno-obsługowy, który zawsze z życzliwością i uczynnością wypełnia swoje obowiązki.
 
 
Oferta edukacyjna
 
Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka. Poza interesującymi i różnorodnymi zajęciami edukacyjnymi i zabawami, dzieci uczestniczą w licznych imprezach, uroczystościach przedszkolnych, wyjściach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wynikających z kalendarza uroczystości i imprez przedszkolnych. Ponadto biorą one udział w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez placówki i instytucje lokalne.