Nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział

w akcji charytatywnej „Góra Grosza”

organizowanej przez towarzystwo Nasz Dom.

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną,

rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się

poza własnym środowiskiem rodzinnym) i potrzebujących rodzin.

Góra Grosza.png
 

Akcja prowadzona jest poprzez zbiórkę monet od 1 gr do 5 zł

w placówkach w całej Polsce od dnia 1 listopada 2022.

Puszki na monety będą znajdować się w salach poszczególnych grup.

 

 

Drodzy Rodzice,

 

W przedszkolu, dla zgłoszonych przez Państwa dzieci,

zostanie przeprowadzone

przesiewowe badanie zaburzeń statyki postawy ciała.

 

Diagnostyka polega na wykonaniu komputerowego zdjęcia stóp

i sylwetki dziecka oraz analizie wszelkich asymetrii w płaszczyźnie czołowej

oraz określeniu pozanormatywnych wartości strzałkowych krzywizn

fizjologicznych kręgosłupa. Szczegóły organizacji badania w linku poniżej.

  

Propozycja badań

 

 

Zgodę na badanie prosimy przekazywać nauczycielom na grupach,

a płatności dokonać w dniu przeprowadzanego badania.

Zgoda na badanie 

  

Termin zostanie ustalony z uwzględnieniem liczby chętnych osób.

Prosimy zatem o podjęcie decyzji do 17.11.2022 (czwartek).

 

 

 

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mielcu (tel. 994)

zawiadamia iż w dniu 10.11.2022r. w godz. 9:00-16:00

NASTAPI PRZERWA

w dostawie zimnej wody dla odbiorców miasta Mielca

przy Al. Ducha Świętego, Pisarka.

 

Przyczyną przerwy za którą przepraszamy

są roboty prowadzone na urządzeniach wodociągowych.

Ogłoszenie

W dniu 10.11.2021 (czwartek) w ramach obchodów

Święta Niepodległości dzieci wezmą udział

- w interaktywnym koncercie edukacyjnym "Co to jest Niepodległość"

oraz w akcji "Szkoła do hymnu" i odśpiewają wspólnie hymn narodowy 

 

Prosimy w tym dniu o elegancki ubiór dla dzieci.

 

Ogłoszenie

W dniu 27.10.2022 dzieci wysłuchają

audycji muzyków Filharmonii Podkarpackiej pt. "Bajki Grajki"