W dniu 27. lutego (tj. poniedziałek) dzieci

z grup II, IV, V, VI, VII i VIII jadą do SCK w Mielcu

na spektakl pt. „Królowa Śniegu”.

 

Prosimy o podpisywanie zgód na wyjazd w grupach.

 

 

 

 

 

23. lutego (tj. czwartek) dzieci wysłuchają koncertu

pt. „Najpiękniejsze piosenki o miłości”.

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  roku szk. 2023/24

 

Od 20 do 27 lutego 2023 r. do godz. 12.00 rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, a chcą aby ich dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w danej placówce, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  roku szkolnym 2023/24. Niezłożenie deklaracji w ww. terminie będzie oznaczać rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Składanie deklaracji będzie odbywać się przy pomocy systemu elektronicznego poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

 

 Po wejściu na stronę należy:

 1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

 2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Przejdź do wniosku.

3.  Postępując zgodnie z wytycznymi systemu, wypełnić deklarację o kontynuacji i podpisać potwierdzenie jej złożenia profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

4. Sprawdzać status deklaracji, ponieważ w przypadku, kiedy grupa rekrutacyjna lub inne dane wprowadzone do systemu są niepoprawne, przedszkole może dokonać korekty. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego podpisania profilem zaufanym.

5. Zarejestrowana i podpisana profilem zaufanym kontynuacja wymaga zatwierdzenia w przedszkolu. Po potwierdzeniu kontynuacji przez przedszkole zmieni ona status na: „Kontynuacja potwierdzona”. Zarejestrowana, ale nie podpisana profilem zaufanym kontynuacja nie będzie potwierdzona przez przedszkole.

UWAGA:

1. Rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. chcący kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice nie podpisują woli kontynuacji w przedszkolu,  do którego dziecko uczęszcza.

 

Ogłoszenie

 

W dniu 20.02.2023 (poniedziałek) dzieci z ul. Pisarka, 

a 21.02.2023 (wtorek) dzieci z ul. Tańskiego

będą uczestniczyć

w warsztatach wykonywania świec żelowych.

 

 

 

 

 

 

SCHRONISKO.jpg