Szkoła Podstawowa Nr 9  z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

im.Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu

zaprasza wychowanków z grup VI i VIII na bal karnawałowy.

Prosimy rodziców z grup VI i VIII o zgłoszenie chęci uczestnictwa dzieci 

w balu do nauczycielek poszczególnych grup.

Szczegółowe informacje  znajdują się poniżej na ulotce:

bal.jpg

 

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  roku szk. 2023/24

 

Od 20 do 27 lutego 2023 r. do godz. 12.00 rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, a chcą aby ich dzieci kontynuowały wychowanie przedszkolne w danej placówce, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego  w  roku szkolnym 2023/24. Niezłożenie deklaracji w ww. terminie będzie oznaczać rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Składanie deklaracji będzie odbywać się przy pomocy systemu elektronicznego poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

 

 

 Po wejściu na stronę należy:

 1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

 2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Przejdź do wniosku.

3.  Postępując zgodnie z wytycznymi systemu, wypełnić deklarację o kontynuacji i podpisać potwierdzenie jej złożenia profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

4. Sprawdzać status deklaracji, ponieważ w przypadku, kiedy grupa rekrutacyjna lub inne dane wprowadzone do systemu są niepoprawne, przedszkole może dokonać korekty. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego podpisania profilem zaufanym.

5. Zarejestrowana i podpisana profilem zaufanym kontynuacja wymaga zatwierdzenia w przedszkolu. Po potwierdzeniu kontynuacji przez przedszkole zmieni ona status na: „Kontynuacja potwierdzona”. Zarejestrowana, ale nie podpisana profilem zaufanym kontynuacja nie będzie potwierdzona przez przedszkole.

UWAGA:

1. Rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. chcący kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice nie podpisują woli kontynuacji w przedszkolu,  do którego dziecko uczęszcza.


Drodzy Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na kolejny rok szkolny.

Są one dostępne również w zakładce

"REKRUTACJA".

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Uchwała - Kryteria - rekrutacja

 

Zarządzenie - Terminy rekrutacji 

 

 


UWAGA! UWAGA!

 

Bal karnawałowy dla naszych przedszkolaków

1 lutego organizujemy, zatem....

szykujcie dzieciaczki balowe kreacje,

bo będą dla Was tańce i animacje!!!

 


 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Śnieżny Dekalog” zorganizowany przez Komendę Główną Policji. Szczegółowe informacje w zakładce: Konkursy.