Drodzy Rodzice dzieci sześcioletnich!

 

Na prośbę Dyrektorów Szkół Podstawowych,

po wejściu do budynku filii (na drzwiach) zostaną wywieszone plakaty

informujące o ofertach oraz o dniach otwartych poszczególnych szkół.

W przypadku przekazania przez szkoły wersji elektronicznych plakatów

będą one umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Rekrutacja do szkół trwa od 19 do 27 lutego 2024.

 

 

 SP-12

SP-12 plakat.jpegSP-12 plakat 2.jpegSP-12 plakat 3.jpegSP-12 plakat 4.jpeg

 

 

 SP-9

Plakat Dni Otwartych.pngUlotka Promocyjna_page-0001.jpgUlotka Promocyjna_page-0002.jpg

 

 

 SP-8

 

1.png2.png
 

 

 

 


 

Drodzy Rodzice!

 

Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych zorganizowanych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Mielcu.

 

 Szczegóły w załączniku.

 

 

 Załącznik-TUS

 

 

 

 

 


 

Drodzy Rodzice,

Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja na kolejny rok szkolny  - 2024/2025.

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem i zasadami rekrutacji, które dostępne są

w dziale „Dla rodzica”, w zakładce „Rekrutacja”

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

 System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru, które określa art. 131 ust. 2 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz UCHWAŁA NR XXVIII/302/2021

RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia

kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  UCHWAŁA

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów

określone zostały w ZARZĄDZENIU NR 2151/2024 PREZYDENTA MIASTA MIELCA

z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów

składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

ZARZĄDZENIE

 

 

 

 

 

 

 Zachęcamy do zapoznania z informacjami przekazanymi od PPIS w Mielcu,

dotyczącymi zagadnień związanych

z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w  czasie ferii zimowych.

ferie- aktywność.pngFerie - ulotka 1.pngFerie - ulotka 2.pnggrafika- bądź jak pingwin.jpggrafika- lód 24.jpgsanki.png
   

 

 

 

 

Bal karnawałowy odbędzie się 13.02.2024r. (wtorek).

Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

W dniu balu będą wykonywane zdjęcia grupowe.