Uwaga!

Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola,

którzy są zainteresowani kontynuacją edukacji swoich dzieci w naszym przedszkolu,

prosimy o odebranie w grupach i uzupełnienie

DEKLARACJI KONTYNUACJI EDUKACJI W PRZEDSZKOLU

Bardzo prosimy o jak najszybszy zwrot deklaracji.

Uwaga!

Nowe terminy rekrutacji!!! Składanie wniosków od 13 marca

(szczegóły w poniższym załączniku).Aktualne Zarządzenie Prezydenta dotyczące

nowych terminów rekrutacji

Zał. 1oraz Uchwalę Rady Miasta w sprawie kryteriów naboru

 

Zał. 2

 

 

Przypominamy, że rekrutacja odbywać się będzie drogą internetową!

Prosimy śledzić stronę przedszkola, gdyż niebawem ukażą się kolejne

 

informacje i linki służące uzupełnieniu wniosków o przyjęcie.

 

Uwaga!

Ulegną zmianie terminy rekrutacji!

Więcej informacji już wkrótce...

 

,,OTWARTE DRZWI”

 Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 W dniach 19-23.02.2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbędzie się akcja informacyjna ,,OTWARTE DRZWI”- realizowana w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Akcja adresowana jest do mieszkańców miasta Mielca, a w szczególności do:

 - osób doświadczających przemocy w rodzinie

 - osób stosujących przemoc w rodzinie

 - świadków przemocy w rodzinie

 Od poniedziałku do piątku zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania w standardowych godzinach pracy instytucji. W ramach akcji konsultacji udzielać będzie specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

 Wszystkim zgłaszającym się będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie, m.in.: procedury ,,Niebieskiej Karty”, karnych konsekwencji stosowania przemocy dla sprawców przemocy domowej, praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej oraz sposobów ich egzekwowania, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

  

Harmonogram dyżurów

 w ramach akcji informacyjnej dla mieszkańców miasta Mielca ,,Otwarte Drzwi”-

 w dniach 19-23.02.2018r.

 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

 ul.Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec

  

Dzień tygodnia

Zakres konsultacji

Godziny przyjęć

Numer pokoju

Numer telefonu

 

Poniedziałek

19.02. 2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

16.00-17.00

pok. 33

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

16.00-17.00

pok.32

(017) 581 02 92

 

Wtorek

20.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.15-17.00

pok. 33

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok. 32

(017) 581 02 92

 

Środa

21.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok. 33

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok.32

(017) 581 02 92

 

Czwartek

22.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok. 33

 

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok.32

(017) 581 02 92

 

Piątek

23.02.2018

 

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

15.15-17.00

 

Pok.33

 

(017) 581 02 93

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu

15.15-17.00

pok.32

(17) 581 02 92

 

 

 

 

Uwaga!

 Określono już terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów

na rok szkolny 2018/2019.

 

Poniżej załączamy:

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca

dotyczące terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego,

zał. 1

 

- Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

zał. 2

 

Rekrutacja przeprowadzona zostanie

z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji