Zebranie w sprawie organizacji nowego roku szkolnego odbędzie się:

 06.09.2016 o godz. 16:15 – budynek przy ul. Pisarka

07.09.2016 o godz. 16:15 – budynek przy ul. Drzewieckiego

Po części ogólnej odbędą się krótkie spotkania w poszczególnych grupach.